CINEMA PRODUKCIJA d.o.o.
Graberec 4, 10342 Dubrava
OIB: 16744075833
Kontakt:

095/896-5376 • 098/978-4652
cinema.produkcija@gmail.com

WEDDINGS 360° VR
U IZRADI!


CINEMA WEDDING LIGHT

CINEMA TRAVEL
U IZRADI!

CINEMA PRODUKCIJA d.o.o. za audiovizualne djelatnosti, dizajn i turistička agencija, Graberec 4, 10342 Dubrava
Upisano u Trgovački sud Zagreb pod brojem  MBS: 081098953, OIB:16744075833
IBAN: HR0324020061100828627 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d
Temeljni kapital društva 82.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave društva i direktor, Martina Mališ, mag.oec.